Domein

Welzijn

Thema

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Opdrachtgever

Openbaar Lichaam Bonaire

Diensten
Innovatie & Ontwikkeling
Professionalisering
Netwerk
Samenwerking Met
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie Veiligheid & Justitie

Ontwerpproces

In het kader van het verdrag van Istanbul ter voorkoming van geweld tegen vrouwen is vanuit het programma Caribisch Nederland van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Openbaar Lichaam Bonaire het verzoek gedaan om te komen tot een werkplan waar alle bij het thema betrokken organisaties zich in herkennen en hun rol in de keten de komende jaren kunnen ontwikkelen. Een werkplan welke aansluit bij de inzichten en dagelijks realiteit van de lokale professionele en culturele context.

Binnen ons ontwerpproces hebben wij in onze documentenonderzoek, de individuele gesprekken en gamestormingsessies de verbinding gezocht tussen de diverse belangen, bestaande initiatieven en toekomstvisies. Dit hebben wij samengebracht tot een ontwerp voor de efficiënte en effectieve ketenaanpak van “Geweld in Afhankelijkheidsrelaties”. Een werkplan welke gedragen wordt door alle stakeholders en waar wetenschappelijke kennis en professionele ervaringen vanuit zowel Nederland als het Caribisch gebied en meer specifiek de koninkrijk eilanden samenkomen en de basis vormen en ruimte bieden voor toekomstige ontwikkelingen.

Het Resultaat

Het werkplan bestaat uit een ontwerp van de ketenaanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, een budgetplan en een vierjarig implementatie- en ontwikkelprogramma. Een meldpunt, opvangvoorziening, deskundigheidsbevordering, preventieprogramma’s en samenwerkingsafspraken zijn opgenomen in het werkplan Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Bonaire. Social Architects heeft dit ontwerpproces met veel plezier begeleid en de komende vier jaar zal het Openbaar Lichaam Bonaire het werkplan implementeren.